Polish English German RussianDawny Malbork

Dwa  ujęcia wieży Zamku wysokiego w połączeniu z amerykańskim McDonald'em . "Marienburgerów" tam nie podają ani innego średniowiecznego jadła :)

Your Pic