Ratusz na "Starym Mieście"

Dawniej starówka naprawdę wyglądała imponująco. Szkoda że nie została odtworzona chociażby w części. Władze komunistyczne powojenne zadecydowały by dać odpór niemieckiej historii i wybudować nieskalaną myśl budownictwa wielkopłytowego. Efekt, blokowiska w miejscu gdzie była piękna starówka.

Ujęcie to można porównać w sekcji Dawniej i dziś.